Regulamin do 24.12.2014

Sklep internetowy Trans Jack działający pod adresem www.transjack.pl, prowadzony jest przez firmę: P.H.U Transjack Jacek Rybski, z siedzibą w Gryfowie Śląskim, Wieża 62G wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 521-26-94-783, nr Regon 012845024.

Pojęcia wykorzystywane w regulaminie:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.transjack.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane teleadresowe Klienta, służąca do realizacji składanych zamówień;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy;
Przelew - płatność wykonywana przez Klienta;

 

§1.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.transjack.pl;

 

§2.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.transjack.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

 

§3.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

 

§4.

W zamówieniu Klient dokonuje:

 1. wyboru zamawianych towarów
 2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura,
 3. adresy dostawy i wystawienia faktury mogą się różnić
 4. wyboru sposobu płatności

 

§5.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 

§6.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

 

§7.

Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

 

§8.

W przypadku części oryginalnych oraz w sytuacji braku pewności czy kupowana część pasuje do Państwa samochodu zaleca się podanie numeru nadwozia (VIN).

 

§9.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 

§10.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 

§11.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

§12.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

§13.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§14.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§15.

Koszty dostawy są proporcjonalne do gabarytów i wagi produktów. Zawierają podatek VAT, koszt opakowania i usługę pakowania oraz są ujęte na dokumencie sprzedaży. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Ustalenie kosztów wysyłki następuje w punkcie 4 składania zamówienia produktów w sklepie (Metoda dostawy).W przypadku wysyłki zagranicznej lub wysyłki towaru o ponadgabarytowych rozmiarach lub niestandardowej wadze – koszty wysyłki są uzgadniane indywidualnie z obsługą sklepu.

 

§16.

Zamówienie jest realizowane do 48 godzin (2 dni robocze) od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Wyjątek stanowią wysyłki części oryginalnych, w przypadku których czas od zaksięgowania wpłaty do wysyłki może wydłużyć się do 120 godzin (5 dni roboczych)

 

§17.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
Orientacyjny czas doręczenia na terenie Polski:

 1. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
     przesyłka priorytetowa 2-3 dni robocze,
     przesyłka ekonomiczna 5-14 dni roboczych

  Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych
 2. Firma kurierska, przewidywany czas dostawy:    1 dzień roboczy

 3. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

  §18.

  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane działaniem firmy kurierskiej lub poczty.


  §19.

  Jedyną akceptowalną formą płatności za zakupy wykonane w Sklepie jest przelew.


  §20.

  Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.


  §21.

  Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem i wypełnieniu formularza.,/p>

  §22.

  W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi oraz skontaktować się ze Sklepem. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru.
  W przypadku zwrotu Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:


  Transjack Wieża 62G 59-620 Gryfów Śląski


  Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz, fakturę zakupową (kopia) lub paragon (oryginał). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


  §23.

  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


  §24.

  Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.


  §25.

  Pomimo dokładania wszelkich starań, nie możemy zapewnić, że w opisach przedmiotów nie ma błędów lub braków. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.


  §26.

  Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu.


  §27.

  W przypadku reklamacji amortyzatorów niezbędny jest wydruk z testera przyczepności. W przypadku reklamacji świec zapłonowych, sond lambda oraz pomp paliwa prosimy o dołączenie kopii dowodu rejestracyjnego.


  §28.

  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.


  §29.

  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.


  30.

  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.


  §31.

  Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie transjack.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


  §32.

  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


  §33.

  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU Transjack Jacek Rybski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.


  §34.

  Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


  §35.

  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


  §36.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


  §37.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1-02-2011.


  §38.

  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie transjack.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.