Regulaminy praw konsumenta

Szanowni Państwo,

w dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 827). W związku z powyższym Regulamin naszego Serwisu uległ zmianie. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. Do zamówień złożonych przed tym terminem stosuje się postanowienia zawarte w Regulaminie obowiązującym do dnia 24 grudnia 2014r.

Linki do regulaminów