Regulamin od 25.12.2015

Sklep internetowy Trans Jack działający pod adresem www.transjack.pl, prowadzony jest przez firmę: P.H.U Trans Jack Jacek Rybski, z siedzibą w Gryfowie Śląskim, Wieża 62G wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 616-100-96-53, nr Regon 230122481. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonano 01.11.1993r pod nr 333/93 przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Nr. Tel . 757136589; fax 757136591; adres email sklep@transjack.pl

 

Pojęcia wykorzystywane w regulaminie:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.transjack.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, która ukończyła proces rejestracji, w tym zaakceptowała obowiązujący regulamin i posiada aktywne konto w serwisie. Klientem może być osoba pełnoletnia , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych . Osoba fizyczna dokonująca zakupu bez rejestracji konta klienta jako „ gość „przed zawarciem umowy również akceptuje warunki zawarte w regulaminie.
Konto Klienta - baza zawierająca dane teleadresowe Klienta, służąca do realizacji składanych zamówień;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy;
Przelew - płatność wykonywana przez Klienta;

PayU - system płatności internetowych

Newsletter – bezpłatne informacje o towarach lub usługach dostępnych w Serwisie , przesyłane do Użytkownika pocztą elektroniczną .

 

§1.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.transjack.pl;

 

§2.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.transjack.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

 

§3.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Dany towar lub usługę zamawia się poprzez użycie w karcie towaru przycisku „dodaj do koszyka”. Po skorzystaniu z funkcjonalności „dodaj do koszyka”, Użytkownikowi albo Klientowi przedstawione są następujące informacje: nazwa, rodzaj, ilość, cena dodanych do koszyka towarów ,. cena transportu (w tym cena łączna).

Przed złożeniem zamówienia w przypadku, kiedy Użytkownik lub Klient posiada ważny kod rabatowy i jednocześnie aktualna jest promocja związana z wykorzystaniem tego kodu rabatowego, możliwe jest wpisanie kodu rabatowego w odpowiednią rubrykę. Wpisanie odpowiedniego kodu rabatowego powoduje, że w koszyku automatycznie przeliczona zostaje cena . Szczegóły dotyczące danej promocji wynikają z regulaminu promocji dostępnego w Serwisie.

Po wybraniu wszystkich towarów (po wykonaniu czynności określonychpowyżej), należy wyrazić zgodę na pokrycie przez Użytkownika lub Klienta podanych kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu towarów ( informacja regulamin ..) należy skorzystać z funkcjonalności „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się na stronie www.transjack.pl (w koszyku).

 

Jeśli w ciągu 7 dni, zamówienie nie zostanie opłacone , zostanie ono anulowane a klient powiadomiony o tym fakcie mailowo.

Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Sklepu do momentu zaksięgowania wpłaty od kupującego.

 

§4.

W zamówieniu Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy formy dokumentu sprzedaży ( faktura, paragon) , danych na jakie ma być wystawiona faktura,
 • adresy dostawy i wystawienia faktury mogą się różnić
 • wyboru sposobu płatności

 

§5.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

§6.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

 

§7.

Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

 

§8.

W przypadku części oryginalnych oraz w sytuacji braku pewności czy kupowana część pasuje do Państwa samochodu zaleca się podanie numeru nadwozia (VIN).

 

§9.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

 

§10.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 

§11.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

  §12.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

§13.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§14.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§15.

Koszty dostawy są proporcjonalne do gabarytów i wagi produktów. Zawierają podatek VAT, koszt opakowania i usługę pakowania oraz są ujęte na dokumencie sprzedaży. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Ustalenie kosztów wysyłki następuje w punkcie 4 składania zamówienia produktów w sklepie (Metoda dostawy).W przypadku wysyłki zagranicznej lub wysyłki towaru o ponadgabarytowych rozmiarach lub niestandardowej wadze – koszty wysyłki są uzgadniane indywidualnie z obsługą sklepu.

 

§16.

Zamówienie jest realizowane do 48 godzin (2 dni robocze) od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Wyjątek stanowią wysyłki części oryginalnych, w przypadku których czas od zaksięgowania wpłaty do wysyłki może wydłużyć się do 120 godzin (5 dni roboczych)

 

§17.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
Orientacyjny czas doręczenia na terenie Polski:

Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
   przesyłka priorytetowa 2-3 dni robocze,
   przesyłka ekonomiczna 5-14 dni roboczych
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy:   1-2 dni roboczych

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru pod adresem : Wieża 62g 59-620 Gryfów Śląski po wcześniejszym powiadomieniu Obsługi sklepu.

Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w

momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno do przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i PHU TRANS JACK. Rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie prosi Użytkownika o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację.

 

§18.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane działaniem firmy kurierskiej lub poczty.

 

§19.

Jedynymi akceptowalnymi formami płatności za zakupy wykonane w Sklepie jest przelew lub płatność za pośrednictwem PayU.

W przypadku wybrania sposobu zapłaty poprzez przelew, Użytkownik dokonuje przelewu obliczonej w Serwisie kwoty na rachunek bankowy firmy

PHU TRANS JACK
BGŻ JELENIA GÓRA
34 2030 0045 1110 0000 0080 4690

 

§20.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.

 2. Wybrane towary objęte są gwarancją producenta . Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji ( informacje na karcie gwarancyjnej produktu).

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona. W przypadku reklamacji amortyzatorów niezbędny jest wydruk z testera przyczepności. W przypadku reklamacji świec zapłonowych, sond lambda oraz pomp paliwa prosimy o dołączenie kopii dowodu rejestracyjnego.

 1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta

 1. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.transjack.pl w zakładce sklep , przydatne linki – „ protokół reklamacyjny „(na adres: PHU TRANS JACK JACEK RYBSKI WIEŻA 62G 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”)

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

 1. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi PHU TRANS JACK ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.

 1. Użytkownik, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie oraz listem elektronicznym (e-mailem), a Użytkownik, który złożył reklamację z wykorzystaniem poczty elektronicznej , powiadomiony zostanie z listem elektronicznym (e-mailem).

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§21

Pomimo dokładania wszelkich starań, nie możemy zapewnić, że w opisach przedmiotów nie ma błędów lub braków. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.

 

§22

Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca).

3 .Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę PHU TRANS JACK JACEK RYBSKI . „Sklep internetowy”, WIEŻA 62G 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI , nr faksu: + 48 757136591, adres e-mail: sklep@transjack.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, formularz on-line dostępny w Serwisie).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w zakładce przydatne linki , jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.transjack.pl.

5. Wyjątek od odstąpienia od umowy stanowią towary na indywidualne zamówienie klienta. W sytuacji której części oryginalne sprowadzane są od zewnętrznych dostawców zagranicznych. W takim przypadku klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu towaru. Kolejnym wyjątkiem są części elektryczne i elektroniczne, w ich przypadku nie przysługuje prawo zwrotu, tylko prawo do reklamacji.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru firma TRANS JACK zwraca klientowi wartość towaru bez kosztów wysyłki nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru i sprawdzeniu jego stanu. Zwrotu płatności TRANS JACK dokona na wskazany przez klienta rachunek bankowy . TRANS JACK wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru .

8. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował TRANS JACK o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Użytkownika). W przypadku osobistego odbioru towaru przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.

9. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (odesłania do sprzedającego) .

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

 

§23.

Zasady zachowania prywatności

 

1. TRANS JACK podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest: P.H.U Trans Jack Jacek Rybski, z siedzibą w Gryfowie Śląskim, Wieża 62G wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 616-100-96-53, nr Regon 230122481.

5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ma na celu zapewnienie prawidłowego korzystania z usług i funkcjonalności Serwisu.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,

7 .Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

9.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

§24

Prawa autorskie

 

1. Serwis składa się w szczególności z utworów, które są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2. Powyższe oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, że treści prezentowane na stronie WWW.TRANSJACK.PL (w tym logotypy, zdjęcia aranżacyjne wnętrz, zdjęcia produktów, opisy kolekcji) nie mogą być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, ładowane, wyświetlane, wystawiane ani nadawane w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia TRANS JACK lub innego podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do danych utworów.

3. Niedozwolone jest włączanie strony internetowej www.transjack.pl do jakiejkolwiek innej strony internetowej oraz sklepu internetowego (w tym w szczególności linkowanie do strony internetowej WWW.transjack.pl ), poza stronami internetowymi należącymi do TRANS JACK

4. Ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie zamieszczonych w Serwisie treści może następować wyłącznie w zakresie użytku osobistego, bez ich modyfikacji.

5. Nazwa Serwisu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków lub przedsiębiorców realizujących usługi płatności lub przelewów on-line.

§25

Dostępność strony, bezpieczeństwo

 

1. Dokładamy wszelkich starań, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+, Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.

2. Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.

3. Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Trans Jack dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu.

 

§26

Zmiany w Regulaminie i w Serwisie

 

1. Firma Trans Jack może zmieniać Regulamin. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie terminu wskazanego przez Trans Jack, nie krótszego, niż jeden miesiąc od momentu poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu.

2. Jeżeli Klient nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym w punkcie poprzedzającym terminie wypowiedzieć umowę z TRANS JACK w formie pisemnej lub elektronicznej (listem elektronicznym wysłanym na adres: sklep@transjack.pl lub z wykorzystaniem funkcjonalności konta Użytkownika).

3. Upływ terminu wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania z Serwisu w charakterze Klienta.

4. Nie wypowiedzenie umowy w terminie oznacza zgodę Klienta na zmianę Regulaminu.

 

§27.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§28.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§29.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

Załącznik nr 1

 

 

– Informacja o plikach cookies

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z serwisu oraz w celach statystycznych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Cookies, tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Serwis stosuje cookies wydajnościowe - pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają "pamiętać" o ustawieniach użytkownika m.in. podczas wypełniania formularzy. Są to m.in:

- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny transjack.pl

- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić aż do całkowitego blokowania plików cookies.

Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonać w następujący sposób:

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję "Akceptuj ciasteczka".

Internet Explorer

W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzić przyciskiem OK.

Google Chrome

Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

- Usuwanie plików Cookies

- Domyślne blokowanie plików Cookies

- Domyślne zezwalanie na pliki Cookies

- Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

- Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Opera Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 

Blokowanie plików cookies może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.